Lek og svøm

Fra 3 til ca 5 år

I disse gruppene er det mye vanntrygghetsleker og svømmeleker med øving av alle svømmesetten, armtak som bentak. Dette skal gjøre barna trygge både over og under vann og da også selvfølgelig i barnets inviduelle tempo. Det går å øve inn svømmetaken uansett hvis barna velger å dykke eller ikke, så lenge det samtidig er morsomt. Dette gjør vi gjenom lek, sanger og eventyr som vi gjør i samlet gruppe med intruktøren som leder aktiviteten, for siden å kunne øves og leke videre av foreldre-barn. Det leder ofte til at barna i lekeøvelser selve velger eks. å dykke, svømme på rygg o.s.v og dermed blir etterhvert veldig trygge og glade i det. Lek og svøm er veldig populært for barna, og har vist seg å gi utrolige resultater med barn helt ned i 3 års alder som svømmedyktige. På lek og svømkursene er minst en av foreldrene sammen med barnet med instruktøren som veileder. Vi leker frem svømmingen gjenom sang, eventyr og pedagogisk lek. Vi legger vekt på glede og trygghet i vann med utgangspunkt barnas ferdigheter. Vi lærer barna å kose seg i vannet, dykke under vann og flyte på mage og rygg, og å komme seg til og opp fra bassengkanten på egen hånd. Barna hopper og stuper fra bassengkanten og bruker flyteplate i vannet til de behersker å flyte på egenhånd. Barna lærer armtak, bentak på bryst, crawl og ryggsvømming på en pedagogisk morsom måte.

Resultatet er flinke, glade, trygge og svømmende barn, noen ganger helt ned i 3 års alder. (smådelfiner :-))

Lek og svøm-kursene er egnet for de fleste barn fra ca. 3 år til 5 års alderen.