Svømmekurs for barn

fra 5 år og oppoverTrygghet og gledje over og under vann. Gjenom sanger, eventyr og pedagogisk lek der hele tiden svømmetaken intregeres så leker vi og fram glede og trygghet i vann i barnet takt og på barnets premisser.

Svømmundervisning:

Barna lærer crawl, bryst, ryggsvømming og til og med butterfly for de som vil. Vi øver og lærer ut alle svømmeteknikkene på en pedagogisk morsom måte, og følger opp barnet individuelt for de ulike svømmeteknikkene. Alle barn kan øve in armtak/bentak i de ulike svømmeteknikkene uansett de er trygge i vann eller ikke. Derfor holder vi ikke tradisjonelle vanntilvenningskurser uten går rett på og øve svømming.
Vi tror på at svømmeferdighet gir trygghet og glede i vann og Alle våre vidergående elever svømmer og dykker til bunn :) I svømmekursene har vi derfor barn enda ner i 5 års alder som svømt 1000m.


Stuping, dykking, flyting og vannvane. Mange av barna klarer i dag å gjøre alt dette på en gang. Gjenom å kunne flyte så vet man at man kontrollerer hvordan man vil forholde seg i vannet. At det er ens egne bevegelser, avslappet kropp eller ikke som bestemmer hvis man vil eksempelvis vil være over eller under vann. Barnet lærer seg hvile i vann m.m. Til å begynne øver vi på hver enkelt ferdighet for seg, for at senere øve stuping, dykking og flyting i sammensatte øvelser som gir stor beherskning, kontroll og trygghet i vann. Dette er minst like viktigt i sikkerhetssynpunkt da panikken uteblir og barnet bli flytende på eksempelvis rygg lenge hvilende, og kan innhente pusten og energien sin ved ev. behov.

Livreddende øvelser. Øvelser som kan hva livreddende for det enkelte barnet ved eks. fall fra båt med eller uten tøy. Even livredding av andre , spesiellt da for vidaregående elever.