Babysvømming

Babysvømming er en fin lekeaktivitet som legger vekt på kontakten mellom foreldre og barn. Stikkord for kurset er glede, nærhet, trygghet sammen med foreldre, og en fin måte å lære og tolke hverandres signaler på. Målet med babysvømming er å gi barnet glede og trygghet under og over vann, samt oppøve selvstendighet i vann. Gjennom kurset vil barnet blir mer bevisst på kroppen sin, og få mulighet til å lære å utøve bevegelser  som ikke er mulig på land. Kurset gir god trening og er en fin avkopling for både barn og voksne, samt gir psykisk stimulering for babyen. Babysvømming er en flott mulighet for sosialt samvær for familien.

Babysvømming er egnet for de fleste barn fra 3 måneders alder til de blir ca. 3 år.